CNC Draaibanken heeft de opdracht gekregen voor de productie van 35 kluizen voor het nieuwbouwproject Keizersveld in Haarlem. De kluizen zullen standaard worden geplaatst in de woningen van het type Tanglia. Wilt u meer weten over deze woningen? Hieronder treft u een lijst met veelgestelde vragen van kopers en geïnteresseerden:

Wanneer kan ik het garantiecertificaat van Woningborg ontvangen?

Alle woningen in het project Keizersveld worden gebouwd onder het keurmerk van Woningborg. Woningborg toetst de bouwplannen op meerdere aspecten en verstrekt vervolgens een garantiecertificaat. Dit garantiecertificaat wordt u verstrekt nadat de ontbindende voorwaarden als vermeld in de koop- en aannemingsovereenkomst zijn komen te vervallen en daadwerkelijk met de bouw gestart kan worden.
Recent hebben diverse kopers van Woningborg een brief ontvangen waarin Woningborg melding maakte van het feit dat de certificaten nog niet konden worden afgegeven omdat de toetsing van het plan nog niet volledig had plaatsgevonden. De gekozen formulering door Woningborg was ongelukkig omdat het niet om toetsing van de plannen ging maar het nog niet bereiken van het vereiste voorverkooppercentage. Voor wat betreft de Lindebloesemwoningen is dit percentage inmiddels bereikt zodat u op korte termijn het certificaat tegemoet kunt zien.

 1. Wanneer wordt er gestart met de bouw?
  Zodra de verstrekte bouwvergunning onherroepelijk is en de formele procedures zijn afgerond zal met de bouw van de eerste Lindebloesemwoningen (fase 1) worden gestart. Het vereiste voorverkooppercentage van deze woningen is inmiddels bereikt. Het bouwterrein is aan de aannemer opgeleverd.
  Wij hopen u op korte termijn te kunnen informeren over de feitelijke start van de bouw.
  Met de Tanglia woningen starten wij per bouwblok na het behalen van 70% voorverkoop.
 2. Wanneer wordt fase 1 opgeleverd?
  Circa 11 maanden na start bouw zullen de eerste lindebloesemwoningen worden opgeleverd.
  Gedurende de voortgang van de bouw zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van het verloop van de bouwactiviteiten.
 3. Wie wordt de projectnotaris?
  Notariskantoor Groenveld en Van Houdt.
 4. Is het anti- speculatiebeding van toepassing?
  Alleen voor de Lindebloesemwoningen met een koopsom van 368.500,- geldt een anti- speculatiebeding, dus niet voor de hoekwoningen.
 5. Wat zijn de parkeermogelijkheden?
  In Keizersveld is langs- en dwarsparkeren volgens tekening van de Gemeente Haarlem toegepast. Dit is zo goed mogelijk vertaald in de verkoopbrochure.
 6. Is er al meer bekend over de omliggende bebouwing?
  De stedenbouwkundige plannen voor de ontwikkeling van de Weidehoek zijn in grote lijnen bekend echter nog niet goedgekeurd.
  De gemeente Haarlem kan u informeren over de laatste stand van zaken.
 7. Is de bouwvolgorde al bekend?
  De bouwvolgorde is afhankelijk van de verkoop.De eerste koopwoningen welke in uitvoering genomen zullen worden en waarvoor het vereiste voorverkooppercentage inmiddels is bereikt, zijn de Lindebloesemwoningen (fase 1).
 8. Zijn de achterpaden gemeenschappelijk eigendom?
  Ja.
 9. Komen er bouwtekeningen per woningtype?
  Ja, u ontvangt plattegrondtekeningen van uw woning.
 10. Zijn de woning al elders gebouwd?
  Nee, deze woningen zijn exclusief voor Weidehoek ontworpen.
 11. Hoe worden de achterpaden verlicht?
  Door middel van verlichtingsarmaturen op de bergingen.
 12. Op welke manier zijn de onderpanelen in de erkerkozijnen van de keuken en de slaapkamer uitgevoerd?
  De onderpanelen worden standaard uitgevoerd als dubbele beglazing. Als meerwerkoptie is het mogelijk om te kiezen voor ondoorzichtig Colorbelglas in de kleur grijs.
 13. Wat is de hoogte van de dichte onderpanelen op de 1e verdieping?
  De hoogte van deze panelen (slaapkamer 2) is ca. 950mm tot aan de bovenkant van de tussendorpel van het kozijn.
 14. Is het mogelijk de CV-ketel te wijzigen in een CW-6 klasse?
  Ja, dat is mogelijk.
 15. Zitten er in de zijuitbouw ramen in de glaspuien die open kunnen?
  Nee, standaard zitten er geen ramen in die open kunnen. Het is wel mogelijk tegen meerprijs een draai-kiepraam in de uitbouw te kiezen.  
 16. Is het mogelijk de standaard radiatoren te vervangen door convectoren?
  Het is mogelijk om in plaats van radiatoren, wandconvectoren in de woonkamer te kiezen. Maar het is niet mogelijk te kiezen voor een convector in een convectorput.
  De meerprijs is afhankelijk van het type convector dat gekozen wordt.
 17. Is het mogelijk om het leidingwerk in de keuken te laten wijzigen in het geval wij kiezen voor een andere keukenopstelling?
  Het is mogelijk om leidingwerk in de keuken aan te passen. Als wij tijdig een goede installatietekening van de keuken ontvangen kunnen we daarvoor een prijsopgave maken.
 18. In de contracttekening van de woning staat niet de door ons gekozen aanbouw opgenomen.
  Op de contracttekening staat de standaarduitvoering van uw woning weergegeven. Het realiseren van een aanbouw is een meerwerkoptie die op de koperstekening ingetekend zal worden. Deze tekening wordt te zijner tijd aan u verstrekt.
 19. Bij wie kunnen we tegels en sanitair uitzoeken en wanneer?
  Dit is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting kunnen we hier over twee maanden uitgebreider over informeren.
 20. In de badkamer willen wij graag tot aan het plafond laten doortegelen.
  U kunt uw wensen met betrekking tot het tegelwerk bij de tegelleverancier bekend maken.
 21. Is het mogelijk om te kiezen voor vloerverwarming als meerwerkoptie?
  Ja, er zijn in principe 2 mogelijkheden, vloerverwarming als bijverwarming of als hoofdverwarming.
  Bij vloerverwarming als bijverwarming op de begane grond blijven de radiatoren in de ruimtes gehandhaafd.
  Bij vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond worden de slangen dichter op elkaar gelegd en vervallen de radiatoren met uitzondering van die in de hal.  
 22. Kunnen we de bovenlichten boven de binnendeuren laten vervallen?
  Ja, u kunt de bovenlichten laten vervallen door in de afbouwfase te kiezen voor houten kozijnen zonder bovenlicht en met een stompe deur. (meerwerkoptie)
 23. Kan de wasmachine op een andere plaats komen?
  Ja, het is mogelijk om als meerwerkoptie de aansluitingen voor de wasmachine te laten verplaatsen.
 24. Komt bij de uitbouw van 2,4m het staande metselwerk te vervallen?
  Ja, bij de uitbouw van het woningtype Lindebloesem vervalt het staande metselwerk aan de achterzijde van de woning.
 25. In de verkoopbrochure staat dat bij het woningtype Lindebloesem een alarmsysteem als optie gekozen kan worden, maar ik kan deze optie niet terug vinden in de meer- en minderwerklijsten.
  De optie draadloos alarmsysteem kunnen wij u, op aanvraag, individueel opgeven.
 26. Loopt het zijraam in de keuken van vloer tot plafond?
  Het zijraam in de keuken loopt niet van vloer tot plafond. De onderkant van het kozijn zit op 53,5 cm van de vloer en de bovenkant op 243,5cm.
  Binnenkort wordt deze lijst uitgebreid, u wordt hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.
 27. Belangrijk om te weten: Tot slot willen wij u nog op de hoogte brengen van enkele ontwikkelingen, die voor u in onze ogen van belang kunnen zijn:
  Nationale Hypotheek Garantie
  Aantrekkelijk voor de aspirant huizenbezitter is het tijdelijk (tot 31 december 2016) optrekken van de Nationale Hypotheek Garantie tot 350.000. Dit was oorspronkelijk 265.000. Woningen met een koopsom tot 324.076 en achterliggend eigen huis kunnen via het NHG worden gefinancierd. NHG biedt garanties voor banken waardoor de klant het laagst mogelijke rentepercentage betaalt. Bovendien is over een nog niet verkocht huis de hypotheekrente over drie jaar aftrekbaar.

Kopen zonder zorgen / dubbele hypotheekrentelasten nu 3 jaar aftrekbaar.

Enkele jaren geleden heeft minister De Jager o.a. de volgende maatregelen opgenomen om de woningmarkt en daarmee ook de bouwsector een extra impuls te geven.
NHG-garantie: ook in 2016 ligt de grens voor een hypotheek met NHG-garantie op 350.000,-. Dat betekent dat kopers een jaar langer kunnen profiteren van de voordelen van de ruimere NHG-grens.
Dubbele lasten: De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2017.
Voorzichtig herstel woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt laat een voorzichtig herstel zien.

De prijs van een gemiddelde koopwoning is volgens voorlopige cijfers in het eerste kwartaal met 0,4 procent gestegen tot 232.000 euro. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bekendgemaakt. “Voor het eerst sinds de kredietcrisis is de prijs weer hoger dan een jaar geleden”, aldus de grootste makelaarsorganisatie van Nederland. “Het eerste kwartaal van 2015 was het dieptepunt van de huizencrisis in Nederland. In totaal werden de eerste drie maanden van dit jaar 30.500 woningen verkocht. Dat betekent een stijging van 14,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het is niet zo dat we de vlag uithangen, maar de gegevens zijn bemoedigend. Voor de NVM is waardebehoud van de woningen en vertrouwen in de markt cruciaal. De consument durft weer te kopen en de prijzen zijn niet verder weggezakt”, stelde NVM-voorzitter Ger Hukker. Hij tekent daar wel bij aan dat de vraagprijzen van het nieuwe aanbod op een lager niveau liggen dan voorheen. “De doorstroming, die was gestopt, komt heel voorzichtig weer op gang. Maar koper en verkoper zijn onzeker en opereren in deze markt uiterst behoedzaam”, aldus Hukker.